hot福利站福利任意门

hot福利站福利任意门

仲景此方,为少阴治水而设。脉浮紧,谓伤寒脉也。

此瓜蒂散为阳明之表剂。此是设辞,勿以无休止时,作绵连冬夏解也。

同一谵语,而有虚实之分。《金匮》用瓜蒂汤非是,宜五苓散、藿香饮之类。

阳明无表证,不当发汗,况以火劫乎?呕半,谓二阳合病,不下利但加呕者,宜葛根汤加半夏也。

胃家无恙,谵语不发,烦躁已除。若咳者,去人参、大枣,加干姜、五味子。

内阳虚,故脉微细,外阳虚,故振栗恶寒,即干姜附子证。误与伤寒,则表气愈固,里气更逆,呕吐不已也。

Leave a Reply