No5158女神周于希Sally私房性感露肩抹胸服饰半脱秀完美身材诱惑写真64P周于希秀人网

No5158女神周于希Sally私房性感露肩抹胸服饰半脱秀完美身材诱惑写真64P周于希秀人网

 盖舌乃心之苗,心发声为言,风邪阻塞其经络,故舌不能转运也。 此脾虚兼肝火之治法也。

法当调补脾肺为主,而以清热消痰佐之。余曰∶面青而见前症,乃属肝木克脾土,不能摄涎而上涌也。

初溺黄白,良久白浊者,冷疳之症也。一小儿自汗恶风,用补中益气汤加炒浮麦而止。

外伤风邪者,惺惺散。申酉戌时身热微搐而喘,目微斜,睡露睛,手足冷,大便淡黄水,此肺旺也。

又腹痛呕吐,先服大安丸,仍用异功散而愈。一小儿眼素白或青,患眼赤作痛,服降火之剂,眼如血贯,脉洪大或浮缓,按之皆微细。

一小儿伤食呕吐,服克伐之药,呕中见血;用清热凉血,反大便下血,唇色白而或青。若肺金不能平木,用异功散。

Leave a Reply