lol英雄联盟h全彩本子无遮挡

lol英雄联盟h全彩本子无遮挡

少年气血旺,积不能生,壮年气血更旺,嗜欲开,难免积,随长随消。 故王相之氣,德所居也,囚廢之氣,刑所居也。

盖水克火者,后天有形之水火也。缘少阳三焦自手交肩而上,直插耳根后,出耳上走夹车,所积皆蔽听宫。

又肾有水有火,肾火为阳,肾水为阴。讀書知意,戒慎神書,精物鬼使,皆有所因。

乃令入土,輒見考治,文書相關,何有脫者。若不与尿同出,乃从精窍出也。

 水泡非病,由少至多实足以致病,如大河水涨,岸边水沫聚成大块,皆小水泡之所积也。罰惡賞善,人所知,何不自改?

若犯至心即死矣。 小有先償,酒肉相謝,兩相得恩。

Leave a Reply