Vol309嫩模软软酱私房镂空蕾丝内衣半脱秀巨乳肥臀惹火诱惑写真46P软软酱模范学院

Vol309嫩模软软酱私房镂空蕾丝内衣半脱秀巨乳肥臀惹火诱惑写真46P软软酱模范学院

蛔厥属厥阴,病患素有寒,妄发其汗,或汗后身有热,又复汗之,以致胃中虚冷,饥不欲食,食即吐蛔,而乍静乍烦者,蛔或上而或下也。 寒邪坚敛于外,腠理不能开发,阳气大扰于内,不能出玄府而为汗,故逼血妄行而假道于肺窍也。

 六经之部位有高下,故受邪之日有远近。脉浮数者,因内烦而然,不得仍认麻黄汤脉矣。

太阴腹满而吐,食不下;厥阴饥不欲食,食即吐蛔。《内经》病机十九条,其分属六气者,火居其八,风寒湿各居其一,燥症独无。

 水三升,煮一升五合,分温再服。 其云随经,云在里,是知膀胱属在下焦,为太阳之根底,而非主表之太阳;为太阳之经隧,而非太阳之都会;为太阳主血之里,非诸阳主伤寒最多心病,以心当太阳之位也。

”内无津液,安能作汗?若一见浮、沉、迟、数之象,斯为病脉矣。

夫温与暑,偶感天气而病者轻,因不藏精者此为自伤,其病重。大抵有两证∶一者温毒,即春时发,汗下不解,邪气不散,故发斑也;一者热病,即冬时温暖,乖戾之气,遇春暄热而发斑也。

Leave a Reply